om mig

Hvem er jeg?

Jeg er selvstændig psykoterapeut MPF, hvilket vil sige at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Det er vigtigt for dig, fordi det er din garanti for, at jeg opfylder foreningens krav om uddannelse samt deres etiske regler.

Som menneske er jeg rolig, åben og lyttende. Jeg har gennem livet lavet mange forskellige ting. Jeg har rejst meget, hvilket har budt på møder med mange forskellige mennesker og kulturer. Det har virkelig næret min nysgerrighed og interesse for andre mennesker.

Min uddannelse

Jeg er uddannet psykoterapeut fra IFUAM, som udbyder en terapeutuddannelse der er certificeret og godkendt af Reflektor og Dansk Psykoterapeutforening. Uddannelsen består at et 1-årigt grundmodul og derefter 4 års terapeutuddannelse.Så der er tid til at komme grundigt rundt om de forskellige aspekter i psykoterapien.

Før jeg startede min rejse indenfor psykoterapien, er jeg uddannet lærer, og har arbejdet både i den almindelige folkeskole, samt på specialskole og døgninstitution. De erfaringer jeg gjort mig der, er selvfølgelig nogen som jeg har taget med mig videre.

Min uddannelse ved IFUAM tager udgangspunkt i Carl Rogers teorier om klientcentret terapi og bygger desuden på oplevelsesorienteret terapi med rødder i humanistiske teorier. Derudover er der elementer af gestalt- og kognitiv terapi, samt en kropslig opmærksomhed gennem hele forløbet.

Efter endt uddannelse har jeg løbende deltaget i relevante seminarer, kurser og workshops. Jeg mener, at det altid er vigtigt at undersøge nye aspekter på det terapeutiske felt samt afprøve forskellige metoder som så eventuelt kan bruges i terapien.

Da et hvert møde/forløb er unikt, bestræber jeg mig på at tilpasse metoder og tilgange til det enkelte forløb.